Ελληνικά

 

"Teaching the art of dance to young children brings beauty into their lives and molds their character with virtues such as discipline, respect and zeal for work. This way, dancing helps them grow and mature."

Dancing is a wonderful school of life.

Claire Gouvianaki-Patrigot

Terpsichore's Works


[περισσότερα]
http://www.terpsichoriserga.gr/en

 
 Competition Form & Application Form
[MS WORD], [PDF]

Dance Seminar
Schedule

2015-2016

Information  
Telephone: 2810288512
gouvianaki@her.forthnet.gr

 

 

 

Daily Enrolments

except Saturday

 

10:00 - 13:00

and

18:00 - 21:00

 

 


Σχολή  Κλασσικού και Σύγχρονου Χορού
- Αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού, αρ. πρωτ. 45892