Ελληνικά

 

"Teaching the art of dance to young children brings beauty into their lives and molds their character with virtues such as discipline, respect and zeal for work. This way, dancing helps them grow and mature."

Dancing is a wonderful school of life.

Claire Gouvianaki-Patrigot

Terpsichore's Works


[περισσότερα]
http://www.terpsichoriserga.gr/en

 
 Complete Competition Form
& Application Form
[MS WORD]
[PDF]

 

 

 

Daily Enrolments

except Saturday

 

10:00 - 13:00

and

18:00 - 21:00

 

 


Σχολή  Κλασσικού και Σύγχρονου Χορού
- Αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού, αρ. πρωτ. 45892