Η σχολή βρίσκεται στη διεύθυνση:

Μαστραχά 11, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-288512


Ηλεκτρονική διεύθυνση:
clpatrigot@gmail.com, gouvianaki@her.forthnet.gr
   
   

 

Για οποιαδήποτε παρατήρηση έχετε να κάνετε για την ιστοσελίδα μας μπορείτε να στείλετεemail στη διεύθυνση: info@clairedance.gr

   

 

 

 

 

 

 

© 2016 - Claire Dance School